Sezonul toamn?-iarn? ’18-’19 poart? Humanic Humanic: Trends Alert ?i un nou magazin în Timi?oara

Tendin?ele sezonului în interpretarea Humanic devin fructu...

 

FREYWILLE - 10 ani in Romania

Un deceniu de exprimare artistică prin bijuterii Un specta...

 

Hotelul Caro: noua imagine dup? prima etap? de renovare

Pe 26 septembrie 2018, de la ora 19:00, hotelul Caro a g?z...

 

Gucci Eyewear aniverseaz? 1 an în România prin lansarea noii colec?ii de toamn?-iarn? ’18-‘19

Luxul ?i arta au fost elogiate la Palatul Cesianu-Racovi??...

Hotelul Caro: noua imagine dup? prima etap? de renovare

18

Pe 26 septembrie 2018, de la ora 19:00, hotelul Caro a g?zduit petrecerea de inaugurare a noului concept hotelier. Cu o tematic? interbelic?, care i-a transpus pe invita?i în timpul în care Hotel Caro era Fabrica de Glucoz?, evenimentul a fost o ocazie prin care s-au dezv?luit zonele care au fost renovate, p?strând esen?a ?i autenticitatea locului.

Înconjurat de un peisaj luxuriant ?i incluzând toate serviciile necesare pentru a te sim?i ca în vacan??, hotelul Caro, prin noua etap? de modernizare, redefine?te standardele hoteliere. Timp de un an a durat renovarea a 4 200 de mp cu o investi?ie de 3 milioane de euro, în care s-au modernizat holurile ?i 85 de camere ale hotelului. Rezultatul: un nou Caro ce impresioneaz? prin designul autentic ?i prin beneficiile moderne pe care le ofer?.

Cum hotelul Caro, cunoscut pân? în 1948 ca Fabrica de Fabrica Na?ional? de Glucoz? reprezint? un simbol al Bucure?tiului, proiectul de modernizare nu trebuia s? afecteze identitatea arhitectural? pe care ?i-a men?inut-o în timp.

”F?r? îndoial?, provocarea principal? a fost la nivelul automatiz?rii camerelor, în sensul adapt?rii proiectului la stilul architectural al hotelului.,” explic? Octavian Laz?r, director ?i proprietar al complexului hotelier Caro Hotels.

Atunci…

Cu un trecut industrial marcat de evenimente istorice, Hotelul Caro s-a dezvoltat treptat, începând cu perioada interbelic?. S? men?ii autenticitatea unui spa?iu care a luat na?tere în 1902 a fost cu siguran?? o misiune complex?. Pere?ii fostei Fabrici de Glucoz? au fost martorii multor capitole din istoria româneasc?, de aceea a fost necesar? conservarea elementelor definitorii ale cl?dirii.

Construit? în zece ani, cu capital belgian, Fabrica de Glucoz? ?i-a pus amprenta în istoria României. În anii ‘30, c?p?tase deja o importan?? sporit? în contextul economic na?ional, fiind inclus? pe lista obiectivelor demne de a fi vizitate de viitorul rege Mihai I, lucru care s-a ?i întâmplat în aprilie 1940. La un an distan??, fabrica se militarizeaz? în timpul guvern?rii mare?alului Ion Antonescu ?i la câ?iva ani dup? (1948) se na?ionalizeaz?, devenind ?i mai profund implicat? în procesele economice ini?iate de noul regim. În perioada comunist?, accidentul nuclear de la Cernobîl afecteaz? indirect ?i func?ionarea fabricii, aceasta întrând în vizorul Elenei Ceau?escu.

Fiind o conversie a unei fabrici din perioada interbelic?, etapa de renovare a hotelului a ?inut cont de istoria locului ?i s-a creat o îmbinare armonioas? între elementele industriale ?i elemente contemporane, pentru a sus?ine autenticitatea locului, în contextul actual al designului de interior.

Ca o c?l?torie în timp, reinterpretat? în peisajul contemporan, hotelul Caro se afl? la intersec?ia dintre business ?i leisure, devenind o destina?ie premium pentru evenimente ?i activit??i corporate, dar ?i pentru recreere la cel mai înalt nivel.

”Aici, to?i oaspe?ii no?tri întâlnesc istoria bogat? a acestui loc ?i pot profita de cele mai noi tehnologii în mijlocul naturii. Acest lucru face ca acest loc s? fie unic. Noul Caro este povestea pe care nu a?i mai v?zut-o, dar pe care o ve?i tr?i cu pl?cere. În esen?a hotelului Caro st? motto-ul «Munce?te din greu, distreaz?-te ?i împ?rt??e?te natura cu prietenii!»,” îl descrie Octavian Laz?r.

Cum hotelul Caro este un business de familie, cele 84 de camere renovate aduc progresul tehnologic în contextul conserv?rii unui stil architectural autentic, care s? aminteasc? de trecutul s?u industrial, autohton. S-au pus în valoare elementele industriale prin elemente naturale, cum e lemnul de stejar, pielea natural? ?i s-au inclus noile sisteme tehnologice care repozi?ioneaz? hotelul Caro pe harta celor mai ofertante hoteluri din Bucure?ti.

Prin încorporarea celor mai noi tehnologii, Caro devine unul dintre cele mai moderne hoteluri. De la sisteme de lumini automate (prin senzori), înc?lzire în pardoseal?, instala?ii de climatizare moderne, pân? la digitalizarea controlului asupra func?ionalit??ilor camerei (prin sistemul BMS*), pentru a maximiza confortul, hotelul Caro marcheaz? o nou? etap? pe pia?a local?.

Mai mult, ca o noutate pe pia?a româneasc?, prin acest proiect, oaspetii hotelului vor putea, pe lâng? controul digitalizat al camerei, s? fac? ?i check-in-ul de la distanta, având posibilitatea de a intra în camer? folosind telefonul mobil, iar accesul în parcare se va face doar pe baza num?rului auto recunoscut de sistemul de acces.

Aflat într-un continuu proces de reinventare, etapa urm?toare de modernizare va avea loc în 2019, când se va pune accentul pe renovarea ?i redecorarea unor s?li de conferin?? din cadrul complexului, realizarea unei recep?ii mai mici, dar multifunc?ionale ?i actualizarea restaurantului cu specific românesc, Clasic.

*Building Management System