Noblesse Palace Christmas Fair – Magic ON!

Imbracat in haine de sarbatoare, Palatul Noblesse – Lifest...

 

Poveste de Crăciun cu Deichmann

Aseară, la Athenée Palace Hilton, în sala Le Diplomate,...

 

Swiss Ecodent Klinik a lansat proiectul “Art meets Art” - unic in Romania

Cu ocazia implinirii a 5 ani de activitate medicala in Rom...

 

Degustare de bauturi rafinate, seri de networking si o atmosfera de exceptie la Noble Drinks Fair & Networking Events

17 Octombrie 2016 Noble Drinks Fair & Networking Events...

Mirela Paduraru – Repere pentru o imagine de succes

pic1Interviu pentru Etiquette Magazine Romania

De/ By: Dana Tudor
Fotografii/ Photos: Viorel Gabriel Titu
Hairstyling: Lucian Bratu - Trainer Revlon Professional România

Mirela Păduraru lucrează cu oameni de afaceri și persoane publice în proiecte de schimbare de imagine progresivă, un concept creat de ea. Consilier în estetică, trainer cosmetică și machiaj profesional, Mirela a vorbit pentru Etiquette Magazine despre ce presupune o imagine bine construită și despre reperele de care ar trebui să ținem cont în această iarnă pentru sănătatea și vitalitatea tenului.

Mirela Păduraru works with business people and public persons in projects of progressive image change, a concept created herself. Counselor in esthetics, trainer in beauty and professional makeup, Mirela spoke for Etiquette about what involves a well-set image and about the details that should be considered in this winter for the health and vitality of the complexion.pic2

Cu toţii vrem să arătăm cât mai bine în perioada Sărbătorilor de iarnă. Ce putem face? Care sunt principalele tale recomandări?

Aş recomanda o şedinţă de consiliere estetică pentru stabilirea schemei corecte de îngrijire pentru acasă, dar şi a tratamentului profesional de îngrijire a tenului. Este indicat ca, la începutul lunii decembrie, să efectuăm un tratament profesional de curăţare a tenului şi tratare a eventualelor imperfecţiuni. În următoarele săptămâni sau măcar înainte de sărbători aş sugera tratamente de vitaminizare, revitalizare, remineralizare sau masaje faciale relaxante, pentru detensionare şi restabilirea tonusului epidermei. Pentru domni, recomand un design al sprâncenelor la un specialist, truc estetic ce va şterge cu siguranţă 10 ani din vârsta dumneavoastră.

We all want to look as well as possible during winter holidays. What can we do? What are your main recommendations?

I would recommend an esthetic counseling session to establish the correct pattern of care at home but also of the professional care treatment of the complexion. It is recommended that at the beginning of December you should perform a professional skin cleaning treatment and repairing the possible imperfections. In the coming weeks, or at least before the holidays, I would suggest vitaminization, revitalization, remineraliza- tion treatments or relaxing facial massages, to remove stress and restore the skin tone. For gentlemen, I recommend an eyebrow design at a specialist, esthetic trick that will surely erase 10 years of your age.

Ce putem învata, în ceea ce priveşte o imagine bine construită, de la personalităţile internaţionale? Ne poţi da câteva repere care ne pot inspira?

O imagine bine construită se bazează atât pe aspectul fizic, cât şi pe stilul personal. Îmbunătăţirile de ordin estetic pe care toată lumea trebuie să le aibă în vedere sunt: o dantură perfectă, o piele sănătoasă, o podoabă capilară îngrijită sau îmbunătăţită (după caz), o manichiură impecabilă şi un tonus general foarte bun. Putem lua ca exemplu şi ne putem inspira de la orice personalitate care este un exemplu pozitiv în acest sens, fără a asocia neapărat îmbunătăţirile de ordin estetic cu o frumuseţe ieşită din comun. Mă gândesc de exemplu la Donald Trump.

What can we learn, as regards a well-set image, from the international figures? Can you give some details that can inspire us?

A well-set image is based both on the physical appearance and on the personal style. The esthetic improvements that everybody should consider are: perfect dentition, perfect skin, trimly or improved thatch (as appropriate), an impeccable manicure and a very good general tone. We can take for example and we can inspire from any personality that is a positive example to this effect, without necessarily associating the esthetic improvements with an extraordinary beauty. I think for instance about Donald Trump.

Lucrezi în proiecte de schimbare de look progresivă pentru oamenii de afaceri. Ce presupune un astfel de proiect din punctul de vedere al etapelor, al rezultatelor şi al resurselor investite?

Schimbarea progresivă de look implică îmbunătăţirea aspectului fizic al unei persoane, în timp, gradual, în baza unui plan, cu specificarea anumitor etape. Planul de schimbare de look progresivă este întotdeauna personalizat, confidenţial şi va fi întocmit în funcţie de: profesia / funcţia beneficiarului, agenda de evenimente, gradul de mediatizare, timpul acordat, buget, starea de sănătate, tip caracter, anturaj şi alte detalii semnificative pentru acesta. O schimbare progresivă de look corect efectuată este atunci când beneficiarul primeşte în mod constant complimentele şi aprecierea celor din jur, fără să fie sesizate concret schimbările. Dacă vorbim de un branding personal, sunt mai multe aspecte care trebuie luate în calcul, cum ar fi: gradul de notorietate, vârsta, expunerea mediatică, mediul artistic, imaginea construită de-a lungul timpului, gradul de deschidere al publicului ţintă vizat, conjunctura economică sau politică a perioadei, dacă există sau nu o tradiţie pe care s-a bazat construirea brandului respectiv, dacă în trecut s-au efectuat alte schimbări de look, dacă există sau nu evenimente mediatice în care persoana respectivă a fost implicată, dacă se doreşte sau nu atenţia opiniei publice.

You work on projects of progressive look change for the business people. What entails such a project from the point of view of the stages, results and resources invested?

The progressive look change involves the improvement of physical appearance of a person, gradually, based on a plan, specifying certain stages. The plan of progressive look change is always personalized, confidential and will be drafted according to: the beneficiary’s profession / position, agenda of events, degree of exposure, the time given, budget, state of health, type of character, entourage and other significant details for him. A progressive image change correctly made is when the beneficiary constantly receives the compliments and appreciation of the others, without the changes being actually noticed. If we talk about a personal branding, there are several aspects that must be considered, such as: degree of notoriety, age, media exposure, artistic environment, the image set over time, opening degree of target public aimed, the economic or political conjuncture of the period, whether there is or not a tradition which the making of the respective brand was based on, if in the past other look changes were made, if there are or not media events where the respective person was involved, if the attention of public opinion is wanted or not, etc.

Ce impact poate avea o schimbare de look progresivă asupra persoanei care beneficiază de ea?

O schimbare progresivă de look nu are un impact maxim imediat. Schimbările şi îmbunătăţirile de ordin estetic apar gradual, într-un anumit interval de timp. Benefi- ciarul va arăta din ce în ce mai bine, dar foarte puţini vor cunoaşte „secretul”. Chiar şi ochiul avizat al unui specialist este posibil să fie indus în eroare. Printre beneficiile schimbării progresive de look se pot enumera: creşterea încrederii în propria persoană, tendinţa de a socializa mai mult, eliminarea sau diminuarea anumitor complexe legate de aspectul fizic, un bun echilibru psihic şi, invariabil, un tonus general excepţional.

What impact a progressive look change may have on the person benefiting from it?

A progressive look change has no immediate maximum impact. The esthetic changes and improvements appear gradually, in a certain time interval. The beneficiary will look increasingly better, but a few will know the “secret”. Even the prudent eye of the specialist may be misled. Among the benefits of the progressive look change the following may be numbered: increased self-confidence, tendency to socialize more, elimination or reduction of certain fixations related to the physical appearance, a good mental balance and, invariably, an exceptional general tone.

pic3

Conceptul de schimbare de look progresivă este creaţia ta. Care este povestea lui?

În timpul activităţii de consiliere estetică, am constatat că există o anumită categorie de persoane care nu doresc şi nici nu-şi permit prin natura meseriei sau funcţiei exercitate o schimbare de look radicală. Atunci mi-a venit ideea de a crea şi populariza conceptul de schimbare de look progresivă, unde scopul nu este să apărem peste noapte mai tineri cu 20 de ani, dar implicit mai artificiali, ci să îmbunătăţim gradual imaginea în funcţie de potenţialul estetic al fiecăruia.

The concept of progressive look change is your creation. What is its story?

During the esthetic counseling activity, I found that there is a certain category of people who do not want nor afford by the nature of their job or position exercised a radical look change. Then I came with the idea to create and popularize the concept of progressive look change, where the purpose is not to appear 20 years younger over night, only implicitly more artificial, but to gradually improve the image depending on each one’s esthetic potential.

Ai participat la multe traininguri internaţionale de cosmetică şi make-up. Care sunt principalele repere de care ar trebui să ţinem cont în această iarnă, pentru vitalitatea şi sănătatea tenului?

În ceea ce priveşte tenul, iarna cuvintele cheie sunt: vitaminizare, remineralizare şi protecţie solară. Ideea de a hidrata tenul ziua, când afară sunt temperaturi negative, este una păguboasă. Dacă dorim neapărat hidratare pe frig puternic, este bine să o efectuăm seara, înainte de culcare. Peste zi o cremă non grasă, cu vitamine, minerale şi factor de protecţie inclus este ideală. Pentru zona ochilor este necesar să folosim o cremă specială pentru conturul ochilor, iar doamnele trebuie să aibă în vedere o cremă îmbogăţită cu calciu pentru gât şi decolteu. Să evităm produsele de îngrijire a tenului care conţin silicon şi phenoxyethanol. La munte, dar şi în zilele în care soarele este reflectat de stratul de zăpadă, este bine să folosim o protecţie solară apropiată între 30 şi 50+, în funcţie de fototip.

You attended several international beauty and make- up trainings. What are the main details we should consider in this winter, for the vitality and health of the complexion?

Concerning the complexion, in the winter the key words are: vitaminization, remineralization and sun protection. The idea of moisturizing the skin during the day when outside are negative temperatures, is an unprofitable one. If we really want moisturizing on strong cold, we should do it in the evening, before bedtime. During day a nonfat cream, enriched with vitamins, minerals and sun protection factor included is ideal. For the eyes it is necessary to use a special cream for eye contour, and the ladies should consider a calcium-enriched cream for the neck and cleavage. Let’s avoid the skin care products containing silicon and phenoxyethanol. In the mountains but also in the days when the sun is reflected by the snow, it is good to use a sun protection between 30 and 50+, depending on the phototype.

mirela_paduraru_1mirela_paduraru_2mirela_paduraru_3