Sezonul toamn?-iarn? ’18-’19 poart? Humanic Humanic: Trends Alert ?i un nou magazin în Timi?oara

Tendin?ele sezonului în interpretarea Humanic devin fructu...

 

FREYWILLE - 10 ani in Romania

Un deceniu de exprimare artistică prin bijuterii Un specta...

 

Hotelul Caro: noua imagine dup? prima etap? de renovare

Pe 26 septembrie 2018, de la ora 19:00, hotelul Caro a g?z...

 

Gucci Eyewear aniverseaz? 1 an în România prin lansarea noii colec?ii de toamn?-iarn? ’18-‘19

Luxul ?i arta au fost elogiate la Palatul Cesianu-Racovi??...

mirelaSchimbarea la fa??

Articol de Mirela P?duraru
Estetician? & Make-up Artist
Consilier în estetic?.

Dac? o femeie î?i poate îmbun?t??i considerabil imaginea printr-o o mul?ime de trucuri, un b?rbat are dou? op?iuni majore: îngrijirea tenului ?i designul sprâncenelor.

Despre sprâncenele b?rba?ilor s-au scris prea pu?ine lucruri în România, de?i în literatura de specialitate pe plan interna?ional exist? de mul?i ani acest termen. La noi, a spune despre un b?rbat c? se penseaz?, înc? e ceva oarecum ru?inos sau secret.
Înc? n-am dep??it ca popor mentalitatea comunist? c? un b?rbat n-are voie s? mearg? la cosmetic?, de team? c? ar putea fi considerat homosexual. Absurd, ridicol, dar asta e ?ara în care tr?im.. De curând se vehiculeaz? un nou termen care-?i propune s? defineasc? b?rbatul îngrijit: „metrosexualul”. Personal, cred c? nu era necesar. Pentru poporul nostru ?i a?a confuz,  era suficient s? spunem „b?rbatul modern” sau „b?rbatul îngrijit”.

Progresul b?rbatului modern ?i îngrijit fa?? de cel din Evul Mediu:
B?rbatul modern al zilelor noastre folose?te apa ?i s?punul pentru igiena personal?, dup? ce-?i tunde, rade sau epileaz? p?rul din zona axilelor (pentru a permite deodorantului s?-?i poat? face efectul);
B?rbatul modern nu-?i taie singur unghiile de la picioare, la el acas?, în pozi?ii de yoga, pentru c? s-au inventat serviciile profesionale de pedichiur?;

B?rba?ii care lucreaz? în servicii publice /vânz?ri /rela?ii cu publicul, au înv??at acum c? dantura cariat? se repar? miraculos în cabinete stomatologice, iar halena (mirosul nepl?cut) se trateaz?;

Profesorul, doctorul, academicianul în?eleg c? tr?iesc în societate, iar munca lor de cercetare se desf??oar? cu, printre ?i pentru oameni, prin urmare î?i tund p?rul din nas, urechi ?i î?i fac manichiura;

B?rbatul modern în?elege c? a-?i aranja mai estetic sprâncenele ?i a te da cu crem? pe fa?? e un simplu act de îngrijire al oamenilor contemporani, nicidecum un semn de pierdere a virilit??ii.

Dragii mei, serviciile de estetic? facial? n-au fost inventate pentru a v? efeminiza, ci pentru a v? civiliza. Sprâncenele sunt parte integrant? din impresia pe care o cre?m în fa?a celorlal?i. Putem avea o mân? mai îngrijit?  ?i o privire mai deschis?, schimbând în bine forma sprâncenelor.
Cât de importante sunt sprâncenele pentru aspectul unui b?rbat? Haide?i s? le lu?m pe rând, în ordine aleatorie:

Pentru autori de carte, profesori, doctori, academicieni sprâncenele sunt foarte importante în crearea unei anumite distinc?ii ?i în completarea unei atitudini nobile. În plus, întineresc privirea ?i-i confer? un aer p?trunz?tor, f?r? a intimida. Recomand cu mare c?ldur? ca, atunci când trebuie publicate articole, c?r?i, cu poza autorului, s? le fie îmbun?t??it? forma sprâncenelor ?i s? fie machia?i pentru sedin?a foto.

Politicienii de toate vârstele vor p?rea mai deschi?i ?i, important, mai de încredere. Prin urmare, aleg?torii deja dezgusta?i ?i greu de convins v? vor da o bil? alb? f?r? s? con?tientizeze acest lucru. În spatele fiec?rui politician de succes se afl? o întreag? echip? de imagine. Ion Iliescu este un politician “formatat” ?i “îmbun?t??it” din punct de vedere estetic. De asemenea, N?stase, Berlusconi, pân? ?i Traian B?sescu. Pentru ultimul, felicit?rile mele celor din echipa de la Cotroceni! Sincer judecând dup? caracterul pre?edintelui, nu credeam c? vor reu?i prea curând ceva pozitiv.
Pentru actori, cânt?re?i, modele, DJ, persoane din show biz, sprâncenele sunt vitale, întrucât pot asigura chiar succesul lor. Ce poate fi mai captivant pentru o fan? / admiratoare, decât o privire sexy ?i p?trunz?toare, bine pus? în valoare de o sprâncean? perfect??

Pentru b?rba?ii care lucreaz? în serviciile bancare, institu?ii publice, asigur?ri, sprâncenele pot conferi o impresie de atitudine deschis?, prietenoas? ?i sincer?, necesar? în contactul cu oamenii.
Pentru sportivii de performan?? cunoscu?i sau în curs de afirmare e bine ca în fotografiile lor s? apar? cu sprâncene îngrijite, asortate gelului din frez?.

Pentru „?mecherii ora?ului” recomand?m asortarea cheilor de la BMW cu o pereche de sprâncene bine conturate. Degeaba ne d?m ?mecheri dac? avem ni?te sprâncene blegi ?i c?zute.
Pentru b?rbatul normal, f?r? aspira?ii m?re?e, s?tul de criz?, mizerie, informa?ii negative ?i starea general? de stres, designul sprâncenelor poate fi o cale simpl? de a face ceva pozitiv, vizibil, pentru el însu?i. Cunosc o mul?ime de femei care m-au întrebat: “Oare cum reu?esc s?-l conving pe so?ul meu s?-i aranjez un pic sprâncenele?”

Concluzia este c?, indiferent cine suntem,  MERIT? S? INVESTIM ÎN NOI!
Re?ine?i c? noi, oamenii, socializ?m de regul? îmbr?ca?i ?i înc?l?a?i. Singurele segmente ale corpului nostru r?mase neacoperite sunt fa?a ?i mâinile. Prin urmare, fa?a este cartea noastr? de vizit?.
ÎNTREB?RI FRECVENTE: Este nepl?cut sau dureros?  Deloc! Mai nou, designul sprâncenelor se efectueaz? prin anesteziere local?, noninjectabil?. Deci, nu doare aproape deloc!

Voi avea sprâncenele „ca de femeie?” Nicidecum! Pentru b?rba?i exist? ?abloane speciale, cu forme specific masculine.
Dac? merg la un salon s? m? pensez e acela?i lucru cu designul? În nici un caz! Pensatul normal nu înseamn? schimbare de look. O cosmetician? obi?nuit? nu are calific?rile necesare pentru designul sprâncenelor. Apeleaz? la un visagist, linergist, consilier în estetic? sau make-up artist.

Vor râde prietenii de mine c? m? „pensez”? Dac? sunt b?rba?i îngriji?i, inteligen?i ?i cu respect de sine, nu vor face asta. Cel mai probabil te vor aprecia c? te-ai decis, în sfâr?it!, s? faci o schimbare.
Unde ne facem designul sprâncenelor? Alege?i un salon cu o dotare bun? ?i condi?ii maxime de igien?. Merge?i într-o „vizit? de recunoa?tere”  ?i cere?i recomand?ri asupra salonului ?i specialistului. Programarea este individual? ?i ave?i exclusivitate. Designul sprâncenelor este o munc? de crea?ie ?i nu poate fi f?cut? în g?l?gie, comentarii ?i bârfe de salon..

Dup? ce-mi schimb forma sprâncenelor cum m? vor cataloga persoanele de sex feminin? A?a cum spuneam, femeile chiar nu se dau în vânt dup? varianta „Tarzan” – omul maimu??. Remarcând benefica ta schimbare, femeile te vor percepe ca pe un b?rbat îngrijit, informat, evoluat ?i atent cu propria imagine.