Sezonul toamn?-iarn? ’18-’19 poart? Humanic Humanic: Trends Alert ?i un nou magazin în Timi?oara

Tendin?ele sezonului în interpretarea Humanic devin fructu...

 

FREYWILLE - 10 ani in Romania

Un deceniu de exprimare artistică prin bijuterii Un specta...

 

Hotelul Caro: noua imagine dup? prima etap? de renovare

Pe 26 septembrie 2018, de la ora 19:00, hotelul Caro a g?z...

 

Gucci Eyewear aniverseaz? 1 an în România prin lansarea noii colec?ii de toamn?-iarn? ’18-‘19

Luxul ?i arta au fost elogiate la Palatul Cesianu-Racovi??...

Schimbarea la fa??

mirelaArticol de Mirela P?duraru
Estetician? & Make-up Artist
Consilier în estetic?.

Designul sprâncenelor
Dac? ochii sunt ferestrele sufletului, atunci sprâncenele sunt ramele ferestrelor...


Cu ajutorul sprâncenelor oamenii î?i exprim? emo?iile. Imagina?i-v? cum am putea ar?ta încrunta?i, preocupa?i sau surprin?i, f?r? sprâncene!
S? observ?m atent sprâncenele persoanelor din jurul nostru. Dac? sprânceana este c?zut?, persoana are un aer trist, dac? este foarte arcuit? ?i sub?ire vom avea impresia c? e mirat? tot timpul. Dac? sunt groase, netunse, fa?a are un aer neîngrijit. Dac? sprâncenele unui b?rbat au fire lungi ?i albe, va p?rea mult mai în vârst?. Dac? este o pu?toaic? brunet? cu sprâncene pensate excesiv ?i machiat? cu mult negru, va ar?ta îmb?trânit? prematur ?i cu un aspect u?or vulgar.
Felicit?ri c? v? pensa?i, este extraordinar, dar pensatul este pentru a ne înfrumuse?a, nu pentru a ne urâ?i. Decât un pensat prost,  mai bine o sprâncean? nepensat?, natural?.

5 pa?i pentru sprâncene frumoase
RECONSTRUC?IA SPRÂNCENEI. Sprânceana trebuie s? fie cât mai aproape de forma ei natural?, desigur, u?or îmbun?t??it?. Nu v? mai cresc sprâncenele în urma pensatului excesiv?? Avem dou? solu?ii: uleiul de ricin sau o crem? profesional? pentru reconstruc?ia lor. O cantitate mic? de ulei / crem? se pune pe o periu?? curat? pentru masarea zilnic? ?i perierea locurilor unde trebuie s? creasc? sprânceana. Mas?m 5 minute fiecare sprâncean?. Putem folosi o veche periu?? de mascara  sp?lat? ?i dezinfectat?. Reconstruc?ia dureaz? între 3 ?i 8 luni. Mai exist? ?i opera?iunea de mezoterapie pentru cre?terea ?i revitalizarea sprâncenelor, dar tot sunt necesari pa?ii de mai sus.

ALEGEREA FORMEI  ?I GROSIMII CORECTE.  Sprâncenele perfecte sunt cele care ni se potrivesc. Forma trebuie aleas? în func?ie de forma fe?ei, frun?ii, ochilor, nasului, gurii. Grosimea este în raport cu distan?a dintre ochi ?i sprâncean?, grosimea nasului, buzelor ?i osatura fe?ei. De ex: buzele generoase implic? o sprâncean? bine conturat?, pentru echilibrarea tr?s?turilor. Un nas lat nu va ie?i în eviden?? dac? sprâncenele sunt viguroase ?i un pic mai apropiate. Buzele sub?iri nu pot fi asociate cu sprâncene extreme de groase. ?i... lista poate continua.

DESIGNUL SPRÂNCENELOR. Pentru aceast? opera?iune apela?i la un specialist în domeniu.
Pot face cosmeticienele „Design de sprâncene”? R?spuns: da, dac? au f?cut cursuri în domeniu, ori au suplinit lipsa lor printr-un talent excep?ional sau ani de studiu ca autodidacte.
“Pensatul form?” e unul ?i acela?i lucru cu designul? Nu. Specialistul realizeaz? forma dup? reguli clare, pe baza unor cuno?tin?e în domeniu bine structurate, la care ad?ug?m talentul ?i priceperea personal?.
Se tund sprâncenele? Da. Dac? nu dori?i acest lucru, “negocia?i”.
Se epileaz? cu cear? sprâncenele? NU! Nu vom accepta s? fim epilate cu cear? sub sprâncean?! Risc?m o pleoap? l?sat? ?i sl?birea mu?chiului ocular! Teoriile elaborate de autointitulatele „regine” ?i „prin?ese” ale sprâncenelor sunt spulberate de recomand?rile medicale. Nu recomand nici epilarea lor deasupra sprâncenei. Designul implic? analizarea ?i aranjarea fiec?rui fir de p?r în cadrul formei finale, prin urmare doar penseta poate conferi precizie.
S? ne tatu?m sprâncenele, în loc de design? Doar ca ultim? op?iune, sau în caz de alopecie, postchimioterapie ori vârst? înaintat?.
Se vopsesc sprâncenele? Da, dar cu m?sur?. Preferabil la 2-3 luni ?i cu vopsea de gene/sprâncene, nu cu vopsea de p?r.
Se decoloreaz? sprâncenele? Posibil. Eu personal, nu o practic, întrucât ?in la s?n?tatea sprâncenelor. Prefer s? folosesc un fard de sprâncene deschis la culoare.
Dac? ne dorim din suflet un design de sprâncene ?i nu avem bani pentru asta?? Depinde doar de noi! Costul unui design este aproximativ 100 lei. Strânge 1 leu/zi ?i peste 3 luni (atunci când sprâncenele tale vor fi deja crescute) vei avea bani de design. Sau alt? alternativ?: renun?? la ?ig?rile pe care le fumezi în dou? s?pt?mâni ?i f? ceva bun, constructiv pentru imaginea ta!!

ÎNTRE?INEREA FORMEI DUP? DESIGN poate fi f?cut? ?i de dumneavoastr?, dac? sunte?i talentate. Designul implic? ?i consiliere, prin urmare ve?i beneficia de noi cuno?tin?e în domeniu. E ideal ca la 45 de zile, chiar dac? între?ine?i corect forma, s? merge?i la acela?i specialist pentru eventualele retu?uri. Între?inerea cost? cât un pensat normal.  

CUM DEOSEBIM ESTETICIENELE SPECIALIZATE DE IMPOSTOARE? ?tim toate povestea clasic?: “Mi-am l?sat sprâncenele s? creasc? ?i, dup? pensatul form?, am ie?it plângând de nervi din salon”. Trebuie s? v? informa?i unde ?i cine va efectua procedura de design.
Merge?i pe recomand?ri. În general specialistele în domeniu sunt cunoscute.
Verifica?i cu aten?ie starea de igien? din salonul respectiv. Dac? ave?i dubii, cere?i ca pensetele, foarfecele, periile ?i sabloanele de sprâncene s? fie dezinfectate / sterilizate în fa?a dumneavoastr?.
Specialistul va desena mai întâi forma final? a sprâncenelor. Conveni?i asupra formei dorite. Un adev?rat profesionist nu se va sfii s? v? aduc? argumente de ce nu vi se potrive?te ceea ce dori?i.
Analiza?i ?i persoana care se va ocupa de dumneavoastr?. Sprâncenele ei pot spune multe despre preferin?ele ?i chiar ideile fixe pe care le are.
Nu povesti?i istorii urâte din salonul concurent, unde vi s-au stricat sprâncenele. Rezuma?i-v? doar la a puncta ce anume nu v-a pl?cut ?i ce a?tept?ri ave?i de la cel din fa?a dumneavoastr?.
E important s? existe comunicare sau o afinitate cu cel/cea care va executa designul. Vi se poate propune s? schimba?i forma sprâncenelor cu care sunte?i obi?nuit? de 20 de ani. Doar cineva care empatizeaz? cu dumneavoastr? v? poate face cu tact o schimbare atât de radical?.
Dac? sunte?i mul?umit? de rezultat, nu ezita?i s? îi comunica?i specialistului. În felul acesta va avea încredere s? v? propun? lucruri noi pe viitor.
În num?rul de ast?zi am ales ca model o elev? de 18 ani din ora?ul Bal?, Andra Ghi??, una din ca?tig?toarele concursului „Fata de la teras?”. Andra este o fire independent? ?i cu ambi?ii mari. Fiind n?scut? în zodia Capricornului, munca este cea care o propulseaz? în via??. În vacan?a de var? s-a gândit s? lucreze la o teras? din Bal?, pentru a-?i crea propriile economii, dar ?i pentru a înv?ta s? rela?ioneze mai bine cu oamenii. Î?i dore?te s? dea la actorie. Este o fat? educat?, cu poten?ial de excep?ie, cu principii ?i o voin?? de neclintit. Personal cred c? va ajunge departe în via??, indiferent dac? va alege actoria sau alt? profesie. Fiind în clasa a XII-a, îi dorim mult succes ?i decizii inspirate!
În num?rul viitor al rubricii vom aborda un subiect fierbinte ?i controversat: DESIGNUL SPRÂNCENELOR PENTRU B?RBA?I  - un num?r dedicat ?i b?rba?ilor care se îngrijesc ?i celor care nu ?tiu de unde ?i cum s? înceap? s-o fac?.