Sezonul toamn?-iarn? ’18-’19 poart? Humanic Humanic: Trends Alert ?i un nou magazin în Timi?oara

Tendin?ele sezonului în interpretarea Humanic devin fructu...

 

FREYWILLE - 10 ani in Romania

Un deceniu de exprimare artistică prin bijuterii Un specta...

 

Hotelul Caro: noua imagine dup? prima etap? de renovare

Pe 26 septembrie 2018, de la ora 19:00, hotelul Caro a g?z...

 

Gucci Eyewear aniverseaz? 1 an în România prin lansarea noii colec?ii de toamn?-iarn? ’18-‘19

Luxul ?i arta au fost elogiate la Palatul Cesianu-Racovi??...

Comunicat de presa Chic Elite

captura.mentoriStudiu despre cum percep femeile din România succesul, la lansarea comunit??ii on-line Chic-Elite.ro

Bucure?ti, 26 octombrie, 2015

C?ut?m. Toat? via?a suntem într-o continu? c?utare: de r?spunsuri, de solu?ii, de sens. De?i avem fiecare drumul s?u, cu particularit??ile lui, veste bun? este c? nu suntem singuri pe acest drum. Familie, prieteni, mentori... oameni pe care ne putem baza în orice moment, mai ales în cele dificile. ?i via?a nu e deloc zgârcit? cu ele. Dintr-un astfel de moment s-a n?scut Chic-Elite.ro, comunitate on-line care se lanseaz? ast?zi ?i care le ofer?, în premier?, membrelor sale, acces la un grup de mentori, ale?i dintre cei mai buni speciali?ti din România.

Serviciul de mentorat on-line va acoperi, pentru început, opt arii de interes – Amalia Savinescu, Photographic Coach & Visual Story Maker, mentor canal „Life Coaching”; Carmen Mirela Lavric, consultant, mentor canal „Implicare social?”; Georgiana-Raluca Trandafir, avocat, mentor canal „Carier? avocatur?”; Liviu P?sat, business ?i personal finance coach, mentor canal „Managementul banilor”; Dr. Lavinia Ra?c?, profesor ?i consultant, mentor canal „Antreprenoriat”; Madi R?dulescu, executive coach, mentor canal „Coaching carier?”; Mirela P?duraru, consilier în estetic?, trainer cosmetic? & machiaj profesional, mentor canal „Consiliere estetic?”; Sorina Bradea, trainer ?i consultant, mentor canal „Coaching proiecte”.

Cu ocazia lans?rii sale, Chic-Elite a derulat, în parteneriat cu BuzzStore.ro, studiul on-line „Femeile ?i succesul”, studiu care a dorit s? identifice defini?ia pe care o acord? femeile din România succesului ?i principalele provoc?ri pe care acestea le au în acest sens. Desf??urat la începutul lunii octombrie 2015, studiul a centralizat r?spunsurile a 1.403 responden?i. Principalele aspecte pe care ace?tia le asociaz? cu succesul sunt: a reu?i în ceea ce î?i propui, armonia în carier? ?i familie, fericirea ?i împlinirea, munca ?i banii.

Peste 58,00% se consider? persoane de succes, iar 42,48% cred c? succesul este important pentru a avea o via?? fericit?. Conform cu aproape 50% dintre ace?tia, o femeie de succes are o carier? profesional? puternic?, o situa?ie financiar? care îi asigur? confort material, o familie fericit?, se simte împlinit? ?i în armonie cu sine. Mai mult de 56% consider? c? personalitatea proprie ?i demersul personal de auto-dezvoltare sunt principalii factori care influen?eaz? succesul iar 63,08% au renun?at cel pu?in o dat? la ceva ce le-ar fi putut aduce succesul, în timp ce 24,59% au declarat c? au f?cut acest lucru pentru c? au avut alte priorit??i (copilul, s?n?tatea familiei, alegerea gre?it? a carierei ?.a.).

75,62% consider? c? sprijinul cel mai mare în via?? poate veni de la familie ?i în opinia a 526 dintre responden?i (37,49%) obstacolul cel mai mare care le împiedic? pe femeile din România s? aib? succes este propria mentalitate, respectiv lipsa de încredere în for?ele proprii. Numai 6,06% consider? c? nu exist? niciun fel de obstacol. Pentru a avea succes, majoritatea nu ar sacrifica nimic din ceea ce au în prezent, poate, cel mult, timpul liber.

Având drept obiectiv asumat dezvoltarea unei comunit??i feminine on-line, unde se ofer? sprijin concret pentru proiectele profesionale sau personale ale tuturor femeilor, Chic-Elite.ro le pune la dispozi?ie acestora ?i organiza?iilor din România o platform? pe care s-o cre?m ?i s-o cre?tem împreun?, pentru a deveni o voce puternic? a femeilor din ?ara noastr?, vocea de care avem nevoie pentru a tr?i ?i a ne cre?te copiii într-o societate mai bun?. Aici vor fi prezen?i mentori a c?ror misiune este s? r?spund? la întreb?rile care ne fr?mânt?, speciali?ti de top în domeniul lor, selecta?i dintre nenum?ra?i exper?i. Iar acest sprijin, odat? primit de la mentori, coachi, colaboratori, prietene s? poat? fi dat mai departe de oricare dintre noi, cu misiunea de a ne apropia mai mult de ceea ne-am propus – sens, împlinire, fericire.

„Vreau ca Chic-Elite s? îi ofere comunit??ii pe care o construim acum tot ceea ce am acumulat mai bun în 40 de ani de via?? ?i în 20 de ani de munc?, în calitate de redactor-?ef al unor publica?ii precum Eva.ro, revista Cariere, de comunicator de business, de persoan? aflat? în c?utarea drumului s?u personal ?i de femeie aflat? în fa?a provoc?rilor de iubit?, mam?, manager, consultant etc. Vreau s? cre?m împreun? grupul de sprijin concret pentru a dep??i orice provocare din via?a noastr? profesional? ?i personal? cu bine, a?a cum în via?a mea, pân? acum, oameni extraordinari m-au sus?inut s? fac pa?i c?tre visurile mele, c?tre mine, c?tre armonie ?i s? cred într-o lume mai bun? pentru noi ?i copiii no?tri. Numai împreun? vom putea face acest lucru ?i sper s? ne fi?i al?turi!” - Dana Tudor, co-fondator

„Chic-Elite marcheaz? o nou? etap? în via?a mea profesional? ?i personal?. Dup? 20 de ani de munc? pasionat? cu diferite comunit??i, on-line ?i off-line – cea mai relevant? fiind cea a românilor din diaspora, prin proiectul „Român în Lume” pe care l-am coordonat din Spania, dup? ani pe care i-am dedicat jurnalismului, marketingului etnic ?i comunic?rii, am în?eles c? femeile sunt puternice ?i vulnerabile - în acela?i timp, de?inând multiple roluri în via?? social? ?i privat? - în acela?i timp, ?i cu o extraordinar? generozitate ?i capacitate de a înva?? ?i de a-i ajuta ?i pe ceilal?i s? înve?e. Sunt convins? c? noua comunitate din spatele acestui proiect se va coagula, se va sprijini ?i promova reciproc, astfel încât s? fim pentru via?a noastr? ceea ce, prin voca?ie, trebuie s? fim: elit? chic”. - Cristina Lincu, co-fondator

Cum pot cei interesa?i contribui concret la dezvoltarea acestei comunit??i? Fiecare este unic, a?adar, prin modul în care fiecare simte c? este în consens cu sine – s?  sugereze proiecte, idei, mentori, parteneri, sus?inere pentru a atrage noi membri ?i institu?ii partenere ?i în orice alt mod în care a visat c? poate contribui la o societate mai bun?!

O comunitate vie, unde toat? lumea este a?teptat? s? aib? un rol important prin contribu?ia ta! Sloganul Chic-Elite concentreaz? esen?a sa – Dare.Care.

Oblyo.ro – administrare site ?i web development Chic-Elite.

Parteneri: Oblyo.ro, BuzzStore, BusinessDays, Organiza?ia Suedez? pentru Ajutor Umanitar Individual, MMM Consulting, EdenSpa, Ichiban Bijuterii, Super-Blog.eu, ELLIS by Eli L?slean

Parteneri media: Business Woman, Catchy.ro, eBloguri, Ghidusii.ro, DanielaTudor.ro

Pentru mai multe informa?ii: Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza